Sep. 2020

Sep. 2020

Jun.2019

Jun.2019

May. 2019

May. 2019

Jun. 2018

Jun. 2018

Aug.2018

Aug.2018

Apr. 2018

Apr. 2018

Apr. 2018

Apr. 2018

Apr.2018

Apr.2018

Mar. 2018

Mar. 2018

Mar.2018

Mar.2018

Mar.2018

Mar.2018

Jan.2018

Jan.2018

Nov.2017

Nov.2017

Sep.2017

Sep.2017

Jul.2016

Jul.2016

Jun.2019

ロサンゼルス「gallery 30 south」にて 7/4~7/28 まで個展が開催されます。 詳細はリンクにてご覧ください。 ぜひお待ちしております。

Go to link